Kvantpsykologi - transformationskvällar i kvantfältet

Lika förundrande, transformerande och härligt som det är att vara med på våra kvällar med kvantpsykologi i praktiken, lika svårt är det att beskriva vad vi gör. En beskrivning av Familjekonstellationer ger en liten vägledning. Jobbiga händelser som personerna i våra tidigare generationer varit med om, finns kvar i energiform i famijesystemet. På så sätt påverkas vi av vad generationerna innan oss varit med om. Vare sig vi vill det eller inte. Det ligger och styr oss på en omedveten nivå. Man kan beskriva det som att våra sätt att hantera livet går i arv. Vi upprepar beteenden, trots att vi försöker förändra. Ofta handlar det då om att grundorsaken ligger i familjesystemet. Då spelar det ingen roll hur mycket vi försöker ändra på i våra liv - det blir ändå ingen förändring. Vill man få till en lösning, behöver man lösa det där grundorsaken finns. Då blir det mer harmoni i familjesystemet. Familjekonstellationer är en bra metod för detta. Varmt välkommen!