Behandling

Jag erbjuder Djupgående Behandling, Familjekonstellationer, Access Bars samt The Reconnection

I den Djupgående behandlingen erbjuder jag dig fördjupad problemlösning genom Energipsykologi. Synsättet inom Energipsykologin innebär att tankar och känslor inte försvinner bara för att tiden går. Obearbetade tankar och känslor finns kvar inombords, tills vi fått möjlighet att bearbeta dem. Tankarna och känslorna finns kvar inom oss i energiform. Energipsykologi är ett samlingsnamn på detta synsätt och på de metoder och tekniker som kan bearbeta de tankar och känslor som vi lagt på lager. Genom Energipsykologi kommer vi åt och behandlar grundorsaken till ditt problem. Behandlingen är mycket effektiv och oftast räcker det med att du kommer ett fåtal gånger. Du behöver alltså inte lika många behandlingar som om du valt traditionell samtalsterapi. Vi pratar under behandlingen, fast inte bara, utan vi använder också Energipsykologi för att snabbare och lättare komma åt de tankar och känslor, eller fysiska blockeringar som besvärar. Här passar det ofta bra att använda EFT Emotional Freedom Techniques, en metod utarbetad av Gary Craig där man bearbetar tankar och känslor som lagt på lager inombords. I EFT knackar man lätt på akupunkturpunkter och därför kallas metoden även mer vardagligt för knackningar. I de Djupgående behandlingarna används också ofta Clearings, som kommer från Dain Heer och Gary Douglas metod Access Consciousness. Genom att speciellt sätt att formulera det som man upplever besvärar, i kombination med en clearingsfras, löser man upp besvärande tankar och känslor. Ibland tar jag hjälp av Emotion Code Chart (Bradley Nelson) för att hitta en dold känsla som ligger obearbetad. Olika inslag från Brandon Bays metoder som benämns RESAN, kan också komma väl till pass. Till en Djupgående behandling bokar vi två timmar.

Den Djupgående behandlingen anpassas utifrån vem du är och vad du vill ha hjälp med. Varje behandling blir på så sätt unik. Det kan kännas bra för dig att veta att mina beteendevetenskapliga kunskaper ligger som grund i alla Djupgående behandlingar. Ibland blir behandlingarna mer inriktade på vad som hänt under uppväxten, så kallad psykodynamisk inriktning. Andra gånger kretsar behandlingarna mer kring tankar och känslor i nutid och har då inriktningen åt KBT (Kognitiv Beteendeterapi). 

När vi kombinerar vårt traditionella beteendevetenskapliga synsätt med Energipsykologi, öppnas nya möjligheter till att må bra. Läkning sker på cellnivå och många upplever att kroppens självläkningsförmåga fungera bättre igen. Vad mer är då möjligt? Jag har gått i lära hos några av de främsta inom området: Joshua Bloom har med sin metod Quantum Energy Transformation gett mig en fördjupad förståelse för att allt är energi och även hur man löser upp stagnerad energi. Brandon Bays och hennes metod RESAN gav mig en första AHA-upplevelsen med insikten om att obearbetade tankar och känslor finns kvar inombords. Att de lagras i kroppen, på cellnivå och de därmed försämrar kroppens självläkningsförmåga. Gary Craigs metod EFT knackningar (Emotional Freedom Techniques) är en genialiskt bra och effektiv metod för att bearbeta lagrade tankar och känslor. Dain Heer har hjälpt mig att inse att min egen världsbild begränsar mig. Access Consciousness har hjälpt mig öppna upp för nya möjligheter, utanför min gamla världsbild.
 
Jag använder en unik sammansättning av deras metoder i kombination med min beteendevetenskapliga kunskap. På så sätt blir varje Djupgående behandling anpassad till just dig och det du vill ha hjälp med. Det är detta som gör behandlingarna så verkningsfulla.
 
Familjekonstellationer och Ancestor Clearing är ett intressant perspektiv som ger möjligheter att leva ett gott liv. En del av det som vi "dras med" i livet kommer inte från oss själva, utan det familjesystem som vi ingår i. Det kan kan bland annat handla om teman av övergivenhet, svartsjuka, otillräcklighet eller fysiska besvär som kan ha sitt ursprung längre bak i släktleden i vårt familjesystem. Familjekonstellationer är ett sätt att titta på var de kommer från och att lösa upp grundorsaken till dem. Beroende på det man vill titta på och lösa upp, så gör jag Familjekonstellationer både i grupp och enskilt. Den tyske terapeuten Bert Hellinger är upphovsman till Familjekonstellationer. Genom att förena metoderna Familjekonstellationer och Quantum Energy Transformation har jag utvecklat Ancestor Clearing. 
Andra behandlingar som jag erbjuder är:
Access Bars, en avslappnande och vitaliserande kroppsbehandling som utförs på energipunkter. De allra flesta av dessa energipunkter finns på huvudet, samt några på fötterna och händerna. Upphovsman till denna behandling är Gary Douglas. Du bokar en 60 eller 90 minuters behandling.

The Reconnection utvecklad av Eric Pearl.

Välkommen!