Verksamhetens filosofi

Vilja är ett fundamentalt begrepp hos ViljaM. Ju mer du jobbar med dig själv, med din personliga utveckling, desto mer framträder din egen, inre vilja.
Vi föds inte med någon färdig mall för hur vi ska förstå det som händer i eller omkring oss när vi är barn. Det är något vi lär oss under vår uppväxt, oftast av våra föräldrar. Det är ju inte alltid som vi haft de mest pedagogiska och mogna människorna som föräldrar…
När du jobbar med din personliga utveckling blir du fri från de värderingar och normer du trott att du varit tvungen att leva efter. Fram växer ditt inre lugn och din inre styrka.

Vilja handlar också om att vilja se. Framförallt handlar det om att vilja se det som du tyckt varit så jobbigt under uppväxten att du förträngt det. Ofta handlar det om helt vardagliga händelser, sådant som de allra flest varit med om. Exempel kan vara att:
- du inte fått visa att du är ledsen eller arg
- du känt dig ensam eller övergiven
- ingen förstod att du blev kränkt
- du inte blev tagen på allvar
- du kände att du inte dög
- du bara blev sedd när du var duktig
Ibland kan det handla om större traumatiska händelser så som sexuella övergrepp.
Det kan hända att dessa händelser blir avgörande för vår uppfattning om oss själva och vårt liv så som; jag kan inte lita på någon, ingen lyssnar på mig eller jag får inte visa mina känslor.

Det kan också vara att grundorsaken finns i det släktsystem som du ingår i. De finns goda möjligheter att titta på och lösa upp även dessa.

Om dessa grundläggande händelser bearbetas kan du upptäcka att världen inte är så begränsad som du förut trodde. Ofta minskar också känslor så som bland annat ilska, sorg, skuld och rädsla. I stället får du mer kontakt med din glädje och inre harmoni. Det är även vanligt att värk eller andra krämpor minskar eller till och med försvinner helt och hållet.
 
Du kan få hjälp av mig att hitta orsaken till ditt problem och jag vägleder sedan dig i bearbetningen. På så sätt frigörs du från mallen till detta beteende och du kan istället hitta ditt eget sätt att vara. Du hittar din inre vilja, ditt eget genuina jag - och din glädje.