Om

Olika metoder och synsätt, så som traditionell psykologi, neurovetenskap (nerver och hjärnan), epigenetik, kvantfysik och andra av nutidens pionjärer inom hälsa och personlig utveckling, stimulerar och berikar hennes liv.


Marija har en grundläggande psykoterapiutbildning med transpersonell inriktning (utvecklingen vi genomgår som vuxna) på psykodynamisk grund, vilket hon kompletterat med KBT inklusive ACT och Schematerapi.


Upprag under åren:

  • Forskningsassistent på Karlstads Universitet


  • Beteendevetare, projektledare och samordnare på Vägverket


  • Beteendevetare på Landstinget. Projektledare för förbättrad folkhälsa, samt sakkunnig inom utvärdering och forskning.

Marija Stråt är utbildad beteendevetare med fil.mag. examen och hennes specialområde är Hälsa och Folkhälsa. Det som väglett henne genom livet är en nyfikenhet på hur saker och ting hänger ihop i våra liv som människa.


  • Hur får vi frid i sinnet?
  • Hur läks känslomässiga sår - egentligen?
  • Var kommer våra tankar och känslor ifrån?
  • Varför fungerar kroppen bättre , när vi läker känslomässigt utmanande händelser? Förståelsen för uttrycket "att kropp och själ hör ihop".


Sedan 2005 tar hon emot klienter i sin privata mottagning ViljaM - för energi, harmoni och glädje, strax utanför Karlstad. Hit kommer klienter från hela landet och det är lätt tillgängligt med tåg från Stockholm, Göteborg och Oslo. Hon traffar också än mer långväga klienter via datorn och över telefonen. Marija håller också kurser och föreläsningar.

Marija har skrivit mycket i alla sina uppdrag. Det har blivit både handlingsprogram, forskningsrapporter samt artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. En del av hennes personliga läkningsresa finns i den internationella bestsellern "Your shift matters - Resistance to Resilience",


Det ligger naturligt för Marija att reflektera och växla mellan olika perspektiv, som att gå in på detaljer lika väl som att zooma ut och se helheten. Hon har lätt för att upptäcka mönster, se samband och möjligheter.

Ofta får Marija till sig värdefulla insikter när hon är ute i naturen. Det har utmynnat i förklaringsmodeller kring vad tankar och känslor är, var de kommer från, samt hur de är kopplade till kroppsliga symtom. Marija har också utvecklat unika behandlingsmetoder, bland annat Re-Member Clearing. Du får del av detta i de behandlingar Marija erbjuder.

Mottagning: Otters väg 8,  Hammarö

7 min med bil från Karlstad centrum

10 min med buss

Kontakt


Marija Stråt

beteendevetare, hälsovetare


Telefon 070-604 05 82


Språk

svenska, engelska


Öppettider

endast förbokade besök


ViljaM för energi, harmoni och glädje

en del av


Stråtab AB

organisationsnummer 559039-2519 
bankgiro 382-3622

© Copyright. All Rights Reserved.