Känslor

Allt vi upplever, upplever vi ju genom våra sinnen. Vi upplever genom vår syn och hörsel, genom doft, smak och känsel. Det du kanske inte vet däremot är, att där våra sinnesintryck kommer in, finns också receptorer för Emotioner - känslor. Det betyder att vi filtrerar alla våra upplevelser genom dessa emotioner - känslor.


Vilka emotioner kan det vara? Ja, emotionerna kommer från våra tidigare erfarenheter. Det betyder att allt vi upplever nu, filtreras och tolkas på samma sätt som det vi redan varit med om. Våra minnen fortsätter alltså att påverka oss även fast tiden går.


Vi ser alltså inget som det egentligen är. Vi ser det som det har varit. Allt vi upplever, alla våra sinnesintryck, filtreras genom våra minnen.


Det blir speciellt tydligt när vi varit med om något traumatiskt, eller har en fobi. Hur något litet, som bara påminner om det otäcka, kan dra igång en kraftig reaktion.


Vi alla har faktiskt samma sätt att tolka. Inget upplevs neutralt, utan blir med en gång påverkat av vad vi tidigare upplevt, av våra minnen.


Det betyder att vi i stort sett bara uppfattar det som vi känner igen. Eller snarare, att vi tolkar det vi uppfattar som något vi känner igen och därför redan vet vad det är.


På så sätt, låter inte vår kropp oss se vår omgivning som den egentligen är. Inget ses neutralt, som om det var första gången vi upplevde det. Våra upplevelser tolkas automatiskt av det som vi redan känner till. Känslorna är länken mellan sinnet och kroppen. Vår kropp reagerar i enlighet med våra emotioner. Ofta är det i form av stress och spänning.


För att må bra och för att kroppen ska fungera harmoniskt, blir det avgörande att läka känslomässiga sår. Dessa sår är från händelser som vi tidigare varit med om. De finns lagrade i minnen och kan finnas både på en medveten nivå så att du vet om dem. De kan också ligga mer dolda på en omedveten nivå och göra sig tillkänna som en inre stress, att det är svårt att slappna av, energilöshet, mardrömmar, ångest, oro, ilska….

Dr Candace Pert var verksam forskare inom området kropp och sinne. Hennes banbrytande forskningsarbete handlade främst om känslor samt hur stressande eller påfrestande händelser påverkar vårt immunförsvar och vår kropps förmåga till läkning.


Hon publicerade mer än 250 vetenskapliga artiklar och är författare till boken Molecules of Emotion: The Scientific Basis Behind Mind-Body Medicine (Känslors molekyler: den vetenskapliga grunden till läkningen för kropp och sinne).


Hon har varit ledare för sektionen Hjärnans biokemi inom den Kliniska Neurovetenskapliga delen av the National Institute of Mental Health (NIMH).  Candace Pert gick ur tiden 2013.

Dr Candace Perts banbrytande forskning visar att våra minnen fortsätter att påverka oss under livet, eftersom känslorna i minnena ligger som tolkningsmallar för allt vi upplever i livet.