Om oss

Olika metoder och synsätt, så som traditionell psykologi, neurovetenskap (nerver och hjärnan), epigenetik, kvantfysik och andra av nutidens pionjärer inom hälsa och personlig utveckling, stimulerar och berikar deras liv.


Det är Marija som är ansiktet utåt och som ni möter på mottagningen. 

Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning med transpersonell inriktning (utvecklingen vi genomgår som vuxna) på psykodynamisk grund, vilket hon kompletterat med KBT inklusive ACT och Schematerapi.


Upprag under åren:

  • Forskningsassistent på Karlstads Universitet


  • Beteendevetare, projektledare och samordnare på Vägverket


  • Beteendevetare på Landstinget. Projektledare för förbättrad folkhälsa, pionjärarbete för Rökfritt Landsting, samt sakkunnig inom utvärdering och forskning.

Marija Stråt är utbildad beteendevetare med fil.mag. examen och hennes specialområde är Hälsa och Folkhälsa. Det som väglett henne genom livet är en nyfikenhet på hur saker och ting hänger ihop i våra liv som människa.


  • Hur får vi frid i sinnet?
  • Hur läks känslomässiga sår - egentligen?
  • Var kommer våra tankar och känslor ifrån?
  • Varför fungerar kroppen bättre , när vi läker känslomässigt utmanande händelser? Förståelsen för uttrycket "att kropp och själ hör ihop".


Sedan 2005 tar hon emot klienter i den privata mottagning ViljaM - för energi, harmoni och glädje, strax utanför Karlstad. Hit kommer klienter från hela landet och även Norge genom den smidiga tillgängligheten med tåg från Stockholm, Göteborg och Oslo. Det finns också möjlighet till behandling via internet, för de som föredrar. Marija håller även kurser och föreläsningar.


Verksam i företaget är också Hans Stråt, ingenjören som studerat på psykologprogrammet. Marijas och Hans gemensamma intresse för pyskologi och beteendevetenskap, flow och struktur, nytänkande och genuinitet genomsyrar verksamheten.  

Marija har skrivit mycket i alla sina uppdrag. Det har blivit både handlingsprogram, forskningsrapporter samt artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. En del av hennes personliga läkningsresa finns i den internationella bestsellern "Your shift matters - Resistance to Resilience",


Det ligger naturligt för Marija och Hans att reflektera och växla mellan olika perspektiv, som att gå in på detaljer lika väl som att zooma ut och se helheten. De har lätt för att upptäcka mönster, se samband och möjligheter.

Ofta får Marija och Hans till sig värdefulla insikter när de är ute i naturen. Det har utmynnat i förklaringsmodeller kring vad tankar och känslor är, var de kommer från, samt hur de är kopplade till kroppsliga symtom. Utifrån detta har också unika behandlingsmetoder utvecklats, bland annat Re-Member Clearing och tapping One, samt kursen Instant Peace.