Tapping EFT

Marija är en av de som utövat tapping längst i Scandinavien. Hon har använt EFT professionellt sedan tidigt 2000-tal. 

Här ses Gary Craig, EFT tapping metodens grundare och Marija vid en vidareutbildning i EFT tapping, England 2005